Nadzór budowlany

Nadzór budowlany

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlane i Architektury obiektu bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego oraz budowlanego bez ograniczeń .

Przeglądy obiektów budowlanych wraz z prowadzeniem książki budowlanej